Klachtenprocedure

Mocht je een klacht hebben over mijn geleverde werkzaamheden dan stel ik het op prijs mij hiervan op de hoogte te stellen telefonisch of middels mail.

Samen hoop ik dan tot een opplossing te komen voor de klacht.

 

 

Mocht de klacht niet naar wens zijn opgelost dan kan de client zich wenden tot de Klachtencommissie van de NVL. Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

 

  • financiele geschillen
  • schending van privacy
  • onvoldoende communicatie van de lactatiekundige
  • onjuist of onvolledig advies
  • onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • gezondheidsschade moeder of kind
  • overige schendingen van de gedragscode of de beroepsstandaard

De klacht kan ingediend worden bij: klachten@nvlborstvoeding.nl

Meer informatie over het indienen van een klacht en de procedure vind je hier:

https://www.nvlborstvoeding.nl/ouders/klachtenprocedure/

 

 

Daarnaast ben ik lid van een onafhankelijk klachtenportaal:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl

logo klachtenportaal zorg